Events for September 30, 2017

  1. Digital Media Class-Adult Education 20 September 2017 - 22 November 2017
  2. Irish Classes-Adult Education 21 September 2017 - 23 November 2017
  3. New Term of Sewing Classes-Adult Education 21 September 2017 - 23 November 2017
  4. Art Classes-Adult Education 21 September 2017 - 24 November 2017
  5. Exploring the Magic of Music and Art 25 September 2017 - 27 November 2017
  6. Creative Writing Classes-Adult Education 26 September 2017 - 21 November 2017